Διακόσμηση ξενώνα

Modular residence: A compromise or a choice?

Προκατασκευασμένη κατοικία: λύση ανάγκης ή επιλογή;

Once, the term modular houses used to be closely associated with constructions of low quality, poor aesthetics and limited durability.

However, the emergence of new materials and the development of technology in recent years offer us the opportunity to discover new construction methods, which, oftentimes, turn out to be better than the traditional building methods.

Προκατασκευασμένη κατοικία 18

The main difference between modular and conventional houses is that the individual structural elements and the walls are not manufactured on the construction site; instead, they are received already completed from the manufacturing plant and are assembled on site.

If the construction company you have chosen is experienced in the field, then the benefits are many, making your choice an informed one.

Here are some of these advantages:

  • They offer considerable energy conservation as heating and cooling costs are much lower thanks to increased wall and roof insulation.
  • They are ideal in terms of protection, resilience and safety against earthquakes because of the materials and techniques used in their construction and assembly.
  • The cost is 15% to 20% lower than that of a conventional construction (for a construction of the same standards, and on the condition that the materials have been agreed on, and the budget is specified and adhered to).
  • They are designed according to contemporary architectural trends and are open to countless layout and decoration possibilities.
  • They have a short delivery time (within 6 months), which makes this choice incomparable.
  • They come with a 100-year construction warranty.

Today, I’m presenting you a modern Country House in the Peloponnese, Greece, constructed as a modular residence by choice.

Video production: Michael Felanis
Music: "Mediterranean Waltz" by Mercade, "Cicada, Close, A.wav" by Jonathan Shaw ("InspectorJ")

The construction was commissioned to Kofinas Company, while the interior layout, decoration and supervision were assigned to hintsdeco.

It was delivered within 6 months and our visits to the construction company in order to choose the materials as well as the construction site for supervision were only 4 in total!!

Προκατασκευασμένη κατοικία 6
Προκατασκευασμένη κατοικία 7
Προκατασκευασμένη κατοικία 8
Προκατασκευασμένη κατοικία 51

Can a contemporary country house become as cosy and hospitable as a traditional farmhouse?

The residence was constructed at a small village in Messinia, Greece, and is located 5 kilometres away from the sea, opposite a small olive grove surrounded with the fragrant herbs and flowers of the Messinian lands.

Προκατασκευασμένη κατοικία 13
Προκατασκευασμένη κατοικία 20

In both construction and decoration, natural materials and warm countryside colours were chosen.

The contemporary materials and the sleek surfaces fully integrate into the surroundings, creating a sophisticated atmosphere.

The warm corners and the hanging shelves, decorated with plants, are inspired from the latest interior design trends.

Προκατασκευασμένη κατοικία 16
Προκατασκευασμένη κατοικία 38
Προκατασκευασμένη κατοικία 43
Προκατασκευασμένη κατοικία 31

In the interior, the height of walls and roof -reaching 5 metres- was retained.

Προκατασκευασμένη κατοικία 37

The big balcony doors and the numerous windows allow for abundant sunlight and ventilation during most of the day.

Προκατασκευασμένη κατοικία 24

The fragrances of the olive and other fruit bearing trees permeate the atmosphere.

Προκατασκευασμένη κατοικία 34
Προκατασκευασμένη κατοικία 40
Προκατασκευασμένη κατοικία 41

The house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, and can readily accommodate 2 four-member families.

Προκατασκευασμένη κατοικία 2
Προκατασκευασμένη κατοικία 3
Προκατασκευασμένη κατοικία 5
Προκατασκευασμένη κατοικία 9
Προκατασκευασμένη κατοικία 10
Προκατασκευασμένη κατοικία 32
Προκατασκευασμένη κατοικία 33
Προκατασκευασμένη κατοικία 50

The contemporary furniture by the homad.eu, fabbrica.gr, bahramis.gr companies as well as the contrasts between old and new elements add to the intimacy and harmony of the interior.

Προκατασκευασμένη κατοικία 35
Προκατασκευασμένη κατοικία 45
Προκατασκευασμένη κατοικία 52

The infinity pool and the sound of water contribute to the necessary tranquility of the exterior, creating the perfect combination of nature and luxury.

Προκατασκευασμένη κατοικία 39
Προκατασκευασμένη κατοικία 18
Προκατασκευασμένη κατοικία 42

The swimming pool was coated with quartz sand for a wonderful natural outcome by the mrpiscina.gr company.

Προκατασκευασμένη κατοικία 28

The pool exterior was coated with wood-look tiles by the rellos.gr company.

Προκατασκευασμένη κατοικία 14

With its rustic references, the comfortable outdoor furniture by candlelight.gr and set.gr invites you to enjoy the Mediterranean light and gaze at the stars at night.

Προκατασκευασμένη κατοικία 23
Προκατασκευασμένη κατοικία 15
Προκατασκευασμένη κατοικία 19
Προκατασκευασμένη κατοικία 24
Προκατασκευασμένη κατοικία 53

The architectural lighting study was conducted by the apleton.com.gr company.

Προκατασκευασμένη κατοικία 36

White linen by concept store WHITE LINEN at Chalandri, Agias Paraskevis 13.

Προκατασκευασμένη κατοικία 4

Finally the garden was designed by fytoriakalamatas.gr.

Προκατασκευασμένη κατοικία 55

The Country House is available for rent throughout the year, offering the visitors unique relaxation moments spent cycling to the sea, baking bread in the traditional wood-fired oven, planting vegetables in the organic garden and watching summer films under the stars.

Προκατασκευασμένη κατοικία 47
Προκατασκευασμένη κατοικία 48
Προκατασκευασμένη κατοικία 27
Προκατασκευασμένη κατοικία 99

Reading next

Denmark 7
silo

1 comment

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ

Έχετε συμβάλλει πάρα πολυ στην ανάδειξη του σπιτιού που έχουμε κατασκευάσει με την άριστη διακόσμηση που έχετε επιμεληθεί εσείς. Σας ευχαρισούμε πάρα πολύ.

Με εκτίμηση
ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ

Leave a comment

All comments are moderated before being published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Free Shipping

For purchases over 99€ in Greece ( or over 250€ in Cyprus)

3 Ιnterest-free Ιnstalments

With debit or credit card

Free Cash on Delivery

There is no extra charge for Cash on delivery payment

Easy Return and Refund

Product return within 14 days and refund