Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

Η Εταιρεία μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και επιδιώκει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια. Προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο αυτό σε όλες τις αλληλεπιδράσεις με τους επισκέπτες και τους πελάτες μας, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση του παρόντος διαδικτυακού καταστήματος με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» - στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει, αλλά και του ελληνικού Ν. 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη ενός χρήστη στο διαδικτυακό μας κατάστημα ή κατά την αγορά ενός προϊόντος από αυτό μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων μπορεί να παρέχει ο χρήστης μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη ή λόγω της αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας μας με άλλες.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χρηστών ή επισκεπτών.

Παρακαλούμε να αναγνωσθεί με προσοχή η παρούσα πολιτική, πάντοτε σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν και γιατί η ιστοσελίδα μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα επεξεργάζεται, αλλά και για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται αυτά στα συστήματά μας.  

Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας HINTSDECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Σειρήνων 31 Παλαιό Φάληρο δραστηριοποιείται στον χώρο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων και πώλησης επίπλων και ειδών διακόσμησης σπιτιού, διαθέτοντας το παρόν διαδικτυακό κατάστημα (εφεξής καλούμενο και ως “e-shop”), με σκοπό την προσφορά άριστης ποιότητας προϊόντων, αλλά και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών και των επισκεπτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μαςδεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των πελατών του e-shop της.  

Επιθυμούμε να είμαστε εκ των προτέρων σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα των χρηστών ως υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτούς σας ενημερώνουμε ότι αποτελούμε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε μέσω της ιστοσελίδας είτε ως επισκέπτης, περιηγούμενος/η στην ιστοσελίδα του e-shop, είτε ως πελάτης, προβαίνοντας στην επιθυμητή παραγγελία.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Πιο αναλυτικά:

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση και εν γένει διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού, πατώντας εδώ.

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια

Περιορισμός του σκοπού

Ελαχιστοποίηση των δεδομένων

Ακρίβεια

Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης

Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω του παρόντος e-shop.

Κατηγορίες Υποκειμένων των δεδομένων

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μας αποτελεί υποκείμενο των δεδομένων, είτε όταν απλά επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, είτε όταν καταχωρεί τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας μας, είτε όταν δημιουργεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας με σκοπό να προβεί σε μία παραγγελία, είτε όταν εγγράφεται στο newsletter μας προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό και νέα σχετικά με τη δράση και τα νέα προϊόντα της Εταιρείας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας.

Όταν περιηγείστε στο e-shop μας, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό πρόσβασης χρήστη. Όποια από τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά καταχωρούνται από εσάς με τη βούλησή σας προκειμένου να μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Εφόσον επιθυμείτε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας μέσω Facebook ή Instagram, παρέχετε εξουσιοδότηση προς την ιστοσελίδα μας προκειμένου να συλλέξει επιπλέον στοιχεία για εσάς μέσω των ιστότοπων αυτών. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας ζητάμε να μας παρέχετε επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεσή της, όπως διεύθυνση τιμολόγησης (εάν πρόκειται για διαφορετική διεύθυνση από αυτή της αποστολής των προϊόντων), διεύθυνση και το ΑΦΜ της εταιρείας σας, στην  περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση σχετικού τιμολογίου. Πληροφορίες σχετικές με την πληρωμή, όπως για παράδειγμα ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, ζητούνται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω των οποίων διεκπεραιώνεται η πληρωμή κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, αλλά δεν αποθηκεύονται σε καμία περίπτωση στα συστήματά μας. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διεκπεραιώσουμε επιτυχώς την παραγγελία που επιθυμείτε.

Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, σας ζητάμε να μας δώσετε το όνομα και το επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση email σας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας, συλλέγουμε μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Η δική σας αποδοχή

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, με την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, με τη δημιουργία λογαριασμού μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία χρειάζεται να γνωρίζετε ότι η συλλογή των ως άνω αναφερόμενων στοιχείων επικοινωνίας είναι απαραίτητη για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας και την ορθή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Εγγραφή σε Newsletter

Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου/newsletter της μέσω της εισαγωγής του email σας στο ειδικό πεδίο και τη συμπλήρωση του “tickbox” που υπάρχει πριν την καταχώρηση του email σας,λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλει ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό υλικό (newsletter) για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες της.

Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών ή/και συνεργατών με τις οποίες αυτή διατηρεί εμπορική συνεργασία. 

Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο λαμβάνετε το newsletter από την Εταιρεία και όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter ή επικοινωνώντας με το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρείας μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα - Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αυτά τα δεδομένα μας διευκολύνουν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για κάθε χρήστη. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, κάτι το οποίο μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:

α) Χαρακτηριστικά, όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του

β) Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση IP

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες καταγραφής, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.

β) στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.

γ) χρόνοι πρόσβασης

δ) σε ποιες σελίδες περιηγηθήκατε

ε) αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.

στ) σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από τον νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

  

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Επικοινωνία με τους επισκέπτες-πελάτες μας ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Αποστολή newsletter ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Διεκπεραίωση Παραγγελιών

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικές με πληρωμή (διεύθυνση χρέωσης, ΑΦΜ εταιρείας) Λήψη πληρωμής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού. Βελτίωση της ιστοσελίδας μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα) ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την ιστοσελίδα, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας). Στατιστικοί λόγοι και βελτίωση της ιστοσελίδας ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ (όσον αφορά τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα)

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες εντός του δικτύου της. Τα μέλη της Εταιρείας που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες και δεσμεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Προκειμένου να εκτελέσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες:

Εταιρείες ταχυμεταφοράς, για την αποστολή της παραγγελίας σας στη διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει.

Επαγγελματίες εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας μας, όπως επαγγελματίες πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι δεσμεύονται με αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ, εταιρείες διενέργειας έρευνας ικανοποίησης πελατών, διαφημιστικοί συνεργάτες και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της Εταιρείας μας.

Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα "Διεθνείς μεταφορές δεδομένων’’.

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα μας, ήτοι όσο διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διαγράφονται ή καταστρέφονται μετά την πάροδο 10ετίας από την συλλογή τους. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ή τις οποίες υποβάλλουν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου ανά τον κόσμο. Η ιστοσελίδα μας δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τη χρήση, ή την αθέμιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαβίβαση απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί προς τρίτες χώρες, θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019 και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό,τι ο νόμος ορίζει.  

Προστασία των παιδιών

Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι παιδιά δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που παρέχονται για οποιαδήποτε παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας και μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, εάν έχουν πραγματοποιηθεί από παιδί, τεκμαίρεται ότι αυτό γίνεται υπό την υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου και κατόπιν συγκατάθεσης του τελευταίου.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα : 

Πρόσβασης στα δεδομένα σας, 

Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,   

Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,   

Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,   

Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία,   

Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. 

Η Εταιρεία μας θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Κατ’ εξαίρεση, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2109404217 καθώς και στο email:  shop@hintsdeco.com

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. 

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.

Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (Firewalls).

Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της ιστοσελίδας ή συνδεόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης και αυθεντικοποίησης.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας δεν θα σας ζητήσει να κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, παρά μόνο για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα ή σε τυχόν συνδεόμενες με αυτή εφαρμογές.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση ωστόσο που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς χρήση αυτών αποκλειστικά και μόνον για την αποπληρωμή της παραγγελίας σας, ενώ η Εταιρεία μας δεν θα αποθηκεύσει τα στοιχεία αυτά.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για οποιαδήποτε ζήτημα σας απασχολεί αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας της Εταιρείας μας στο email: shop@hintsdeco.com ή στο τηλέφωνο 2109404217

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.   

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr.

Επικαιροποίηση

Η ιστοσελίδα επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων της ιστοσελίδας ή συνδεόμενων εφαρμογών).

 

Δωρεάν Μεταφορικά

Με αγορές άνω των 99€ για Ελλάδα ή 250€ για Κύπρο

3 Άτοκες Δόσεις

Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Δωρεάν Αντικατοβολή

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την υπηρεσία την αντικαταβολής

Εύκολη Διαδικασία Επιστροφών

Επιστροφές εντός 14 ημερών και επιστροφή χρημάτων